Гледна точка

Iliana_BookCover-210x300-1-210x300

Всичко, което трябва да знаете за самоувереността

Имате ли нужда от по-голяма самоувереност, за да постигнете живота, който искате?

Можете да я имате, независимо от миналите неуспехи или от това колко се съмнявате в себе си в момента.

Как мога да бъда толкова сигурен? Защото разбирам крайъгълните принципи, на които се основава самоувереността. С протичането на тази статия вие също ще разбирате тези принципи.

След като разполагате с четирите главни принципа на самоувереността, всичко, което трябва  да направите, е да ги поставите на мястото им. Толкова е просто! Ако използвате прочетеното и вложите малко мислене чрез самооценката си в края на тази статия, ще си е струвало трудът.

Четирите крайъгълни камъка на самоувереността

Истинската увереност не идва от някакви техники, а чрез поставянето на четирите главни принципа на място им. Когато крайъгълните камъни са на местата си, изграденото е солидно и самоувереността е неизбежен резултат.

Самоувереността напомня оформянето на вашата къща. Няма значение коя техника се използва за забиване на пироните, същото важи и за търговската марка на инструментите и образованието на изпълнителя.

Това, което има значение, е дали конструкцията е сглобена правилно. Ако принципите на архитектурната цялост са правилно използвани, имате нещо солидно.

Дълбока и трайна самоувереност е едно и също. Увереността не идва от техниките за самопомощ, а от принципите, които трябва да прилагате, независимо от никакви допълнителни техники за самоувереност, които използвате. Тези главни принципи трябва да прилагате при всяка ситуация в живота ви, в която имате нужда от по-голяма самоувереност.

Ето четирите крайъгълни камъка:

 1. Самоувереността нараства с уменията

Представете си, че от вас се изисква да пилотирате "Боинг 777” с пълен екипаж и пътници. Вашата увереност за изпълнение на задачата директно зависи от успешното ви обучение и опит (компетентност). По скала от 1 до 10 вашето ниво на увереност в общи линии може да изглежда така:

10 - обучен професионален пилот с опит

8 - обучен професионален пилот с ограничен опит

6 - изключително опитен частен пилот (малки самолети)

3 - любител пилот, който лети с “Чесна”

0 - човек с никакво обучение или опит

Ако изведете фактора компетентност, това ще даде перфектен смисъл на нещата. Вие сте уверени до степента на вашата компетентност. Не е възможно да бъдеш уверен, че ще направиш нещо и просто да не знаш как се прави.

При равни други условия, вие ще бъдете по-уверени в карането на ски, ако сте обучени и имате опит в карането на ски. Ще се почувствате по-спокоен в говоренето пред публика, ако сте развили нужните комуникативни умения. Ще бъдете много уверен в сприятеляването с нови хора, ако сте научили и практикували как се създават нови приятелства. Просто!

Компетентността сама по себе си не е гаранция за самоувереност, защото тя е само един от четирите крайъгълни камъка. Ако другите три не са на мястото си, компетентността не може да бъде достатъчна. Въпреки това компетентността е много влиятелен фактор. Ако не сте компетентен да направите нещо, което смятате за важно, не можете да се насладите на пълна увереност, правейки го.

 1. Самоувереността се измерва с размера на съда

Един галон много мляко ли е? Зависи. Би било много за едно прохождащо дете да го изпие на обяд. Би било твърде малко за 1000 прохождащи деца да го изпият на обяд. Галон мляко е огромно количество, за да го налеете в напръстник. И изглежда като капка, ако го излеете в цистерна за мляко.

Ако при физическите неща е толкова относително, при самоувереността е много повече. Имате ли голяма самоувереност? Това зависи от това какво планирате да правите с нея. Колко големи са амбициите ви? Възнамерявате ли да си вържете обувките или да управлявате страната?

Увереността, от коята се нуждаете, е пропорционална на размера на задачата.

Например, имам висока увереност да говоря пред няколко души. Когато трябва да говоря пред хиляди хора, обаче, тази увереност вече доста изтънява. Въпреки че казвам същите думи, по-широката публика променя увереността ми драстично.

Можем да прилагаме тази идея към различни ситуации. Може да се чувствам удобно да ръководя отдел, но не и цялата компания. Мога да се чувствам добре, поемайки една нова задача, но не и три. Може да се чувствам уверен да изкарам допълнително няколко хиляди долара този месец, но не и няколко милиона. По отношение на увереността, обемът, размерът има значение. Колкото е по-малък относителният обем (размер), толкова по-малко увереност се изисква, за да запълни потребността.

 

 1. Как гледате на другите засяга вашата увереност

През годините съм работил с много хора, които се страхуват от говорене пред публика. Повечето се плашат, придържайки се към един ужасяващ образ на аудиторията, която е вперила в тях очи и ги съди критично.

Обаче, когато гледате на отделните личности в публиката като на истински, живи, дишащи хора, сте склонни да се отпуснете. Да гледаш на другите като на реални хора, е крайъгълен камък на истинската самоувереност, защото другите са неразделна част от вашия живот. Колкото по-скоро започнете да гледате на тях като на по-малко реални (или обекти), вашата тревожност нараства, а самоувереността ви намалява.

Били ли сте някога нервни край човек, когото сте поставили на пиедестал? След това, когато откриете неговите слабости, грешки или ограничения, сте придобили по-голяма увереност край него, нали? Когато гледате на другите като на истински, уязвими човешки същества, каквите те всъщност са, вашата увереност се увеличава. Това е истинската увереност. Не увереността да се опитвате да бъдете по-добри от другите, а увереността, че можете да се идентифицирате и свържете с другите.

 1. Самоувереността е свързана с личните ви убеждения

Четвъртият и последен крайъгълен камък на самоувереността е системата от вярвания,  системата от убеждения, която допуска или не самоувереността ви. Вярванията действат като обектив, през който виждате света и те могат да поощрят или да обезкуражат увереността. Представете си, че сте си сложили въображаем чифт очила с инсталиран обектив на убежденията, през които виждате света.

Представете си, че гледате през такъв обектив: Аз съм прекрасен и стойностен човек. Този вид вяра със сигурност насърчава увереността. Опитайте също и така: Аз мога много да допринеса – това е друг вариант на изграждане на увереност.

Когато вашите вярвания казват: аз не мога да направя нищо правилно или аз съм безполезен, вашата увереност изчезва, дори и ако всички други крайъгълни камъни са налице. Дълбоката, отрицателната вяра може да подкопае всички останали главни принципи и да ви остави без надежда за успех.

Придържането към объркани, разнородни вярвания произвежда и същите объркани, разнородни резултати. За човешките същества е възможно да вярват в противоречиви идеи. Може да сте убеден и в двете - че имате и нямате стойност. Противоречивите убеждения се състезават помежду си. Докато се чувствате стойностен, се движите напред с увереност. Щом отрицателна вяра влезе в игра, вашата увереност пропада и така саботирате себе си.

Самоувереността се създава чрез поставянето на четирите крайъгълни камъка на местата им.

Вашата увереност ще се засили:

 1. Когато сте компетентен да изпълните задачата пред вас;
 2. Когато размерът, смисълът или обхватът на задачата са във вашата комфортна  зона;
 3. Когато гледате на другите замесени като на реални хора като вас;
 4. Когато вашите лични убеждения ви окуражават.

Оценете  самоувереността  си, за да знаете къде се нуждаете от усъвършенстване

Изберете задача или лична цел, която е важна за вас. След това си поставете оценка по скалата от 1 до 10 за областта на всеки един крайъгълен камък. Ако погледнете твърденията от 1 до 4 по-горе, колко верни са те за вас по отношение на целта ви? Дайте на всяка област оценка.

Перфектен резултат от 40 означава, че можете да се насладите на невероятна увереност (ако не, тогава сте се заблудили в оценката си). В кои области има нужда от усъвършенстване? Идентифицирането на това откъде идва вашата слабост е първата стъпка към вашата решителност.

(Everything you need to know about self-confidence)

Mike Bundrant

 

 

Iliana_BookCover-210x300-1-210x300

Излезе нов ограничен тираж от книгата “Помислете върху това ... Кога, Защо и Как да поддържаме нашето здраве”. В нея, на основата на  научни изследвания и личен опит, са разгледани най-сериозните опасности пред съвременния човек, факторите, които подпомагат или рушат нашето здраве и конкретните стъпки за промяна и оптимизиране на собствения начин на живот.

Книгата от 592 стр. е на Коледна промоционална цена.  Поръчката се прави на имейли: valvess@iv-auto.com  и hnn@iv-auto.com

 

Iliana_BookCover-210x300-1-210x300

Излезе нов ограничен тираж от книгата “Помислете върху това ... Кога, Защо и Как да поддържаме нашето здраве”. В нея, на основата на  научни изследвания и личен опит, са разгледани най-сериозните опасности пред съвременния човек, факторите, които подпомагат или рушат нашето здраве и конкретните стъпки за промяна и оптимизиране на собствения начин на живот.

Книгата от 592 стр. е на Коледна промоционална цена.  Поръчката се прави на имейли: valvess@iv-auto.com  и hnn@iv-auto.com

C201202-Joseph-Mercolas-Reach

За да спомогнем за отпразнуването на 20-те години, през които Dr. Mercola предлага  най-актуалната здравна информация,   ще публикуваме в няколко броя на нашия сайт 20 негови съвета, които да  подпомогнат вашето пътешествие. Темите са всеобхватни, така че макар да  не успеете да ги изпълните точно сега, започването само с няколко ще подобри общото ви здраве, както и вашето чувство за благополучие.

I&V

Какво да избягвате или да намалите, за да оптимизирате здравето си ...continue reading

665998

След първата статия на Dr. Mercola, която публикувахме, днес предлагаме неговите съвети на тема: „Какво да ядете повече, за да оптимизирате здравето си“

 1. Яжте повече фибри

Може да не смятате това за важно, но когато храните, които ядете, се задържат във вашата система (т.е. в дебелото черво) твърде дълго, започват да се натрупват токсини, които потенциално могат да доведат до рак на дебелото черво. Храните, които ядете, осигуряват необходимите хранителни вещества за здравето на тялото, но след това те трябва да се движат и да излизат от вашата система.

Това е мястото, където фибрите, особено от зеленчуци, ядки и семена, като семена от лен и чиа  са полезни. Фибрите "излющват" чревните стени, за да се ускори движението. Пиенето на адекватните количества вода също подпомага процеса. Фибрите не само са полезни за намаляване на риска от рак, но също така намаляват риска от хронични заболявания като диабет и сърдечни заболявания. Те са полезни дори за вашата белодробна функция. От какво количество фибри се нуждаете? Вярвам, че около 50 грама на 1000 консумирани калории е идеално.

 1. Яжте повече риба

Както може би знаете, протеинът е от съществено значение за здравето. Обаче само е нужно протеинът да съставлява от 10% до 35% от дневния ви прием на калории, а много хора консумират много повече от това. Заместването на месото, което ядете, с риба, е отличен начин да получите нужните протеини, без да поемате твърде много, което може да е по-лошо от дефицита им.

Обаче, по-голямата риба е почти винаги замърсена с живак и други токсини. Изключения биха били уловената дива сьомга от Аляска, сардини, аншоа и херинга – студеноводни риби, които предлагат здравословни мазнини, включително омега-3, без високи нива на замърсители. Уверете се, че рибата, която ядете, е уловена в дивата природа, не е отглеждана в стопанства, има ниско съдържание на живак и други замърсители и е добита отговорно.

 1. Преминете към сертифицирани продукти от хранени с трева крави

Това важи за млякото и маслото, както и за месото, затова, когато си купувате тези продукти, вие знаете, че получавате оптимални минерали и антиоксиданти, както и състав на мастни киселини, както показват проучванията. Тези органични храни също не съдържат антибиотици и други медикаменти, използвани при концентрирани операции за хранене на животни (CAFOs).

Резистентната към антибиотици болест се превърна в основна опасност за общественото здраве, затова купуването на органични меса е нещо, което би трябвало да вземате под внимание.

Същият стандарт трябва да прилагате и по отношение на птичето месо и яйцата.

 1. Правете си ферментирали храни

Ферментиралите храни осигуряват на тялото ви полезни микроби, противодействат на възпалението и контролират растежа на бактериите, причиняващи заболявания. Всичко, от което се нуждаете, е буркан или два, за да започнете.

В червата ви се намира около 85% от вашата имунна система, главно защото там живеят 100 трилиона полезни и патогенни бактерии и играят важна роля в функциите на тялото ви. Когато вашият чревен тракт не е правилно балансиран, може да се появи широк спектър от здравни проблеми, включително алергии и автоимунни заболявания. Ето насока да поставите свое начало на пътя към по-добро здравословно състояние на червата.

 1. Отглеждайте кълнове

Ако не сте чували за невероятните ползи за здравето от консумирането на кълнове от броколи, боб или слънчоглед, ще е полезно да научите, че в сравнение със значителните витамини и антиоксиданти в органичните зеленчуци, микро версията – т.е., кълновете, са като зеленчуци на стероиди. Слънчогледовите семена и граховите издънки са около 30 пъти по-питателни от органичните зеленчуци.

Най-доброто от всичко е, че да си ги отглеждате сами е супер лесно, бързо, ефективно и не изисква много място.

By Dr. Mercola

1 Comment

изтеглен файл (1)

За да спомогнем за отпразнуването на 20-те години, през които Dr. Mercola предлага  най-актуалната здравна информация,   ще публикуваме в няколко броя на нашия сайт 20 негови съвета, които да  подпомогнат вашето пътешествие. Темите са всеобхватни, така че макар да  не успеете да ги изпълните точно сега, започването само с няколко ще подобри общото ви здраве, както и вашето чувство за благополучие.

I&V

Какво да направите повече за или да получите повече от оптимизирането на своето здраве ...continue reading

 

Iliana_BookCover-210x300-1-210x300

Излезе нов ограничен тираж от книгата “Помислете върху това ... Кога, Защо и Как да поддържаме нашето здраве”. В нея, на основата на  научни изследвания и личен опит, са разгледани най-сериозните опасности пред съвременния човек, факторите, които подпомагат или рушат нашето здраве и конкретните стъпки за промяна и оптимизиране на собствения начин на живот.

Книгата от 592 стр. е на цена 23 лв.  Поръчката се прави на имейли: valvess@iv-auto.com  и hnn@iv-auto.com

polzi-piene-na-voda

Един добър навик, който практикувам всеки ден, е пиенето на около половин литър вода един час преди ядене.

Хората често казват, че трябва да пием достатъчно количество чиста вода всеки ден, за да сме здрави, но както има подходящо време за отделните хранения, така също има и подходящо време за пиенето на вода. Сигурен съм, че хората, които отглеждат растения, ще ме разберат. В крайна сметка прекомерното поливане на растенията причинява гниене на корените им и те повяхват и умират. Както има подходящо време и определено количество вода за поливане на растенията, така е и за пиенето на вода при хората. ...continue reading

2014-Noble-Prize-324x160

Известният специалист Dr. Mercola разбира  автофагията като фундаментален изцелителен процес. В тази статия, която е продължение на предишната, в която се говореше за фастинга, той разглежда естествените (немедикаментозни) стратегиите за нейното стимулиране.

Спомняме си, че изследването на механизмите на автофагията донесе Нобелова награда за 2016 г.

I&V

...continue reading

1 Comment

zagl-str-2

Предстои излизането на новата книга „Фастингът - най доброто средство за здраве, отслабване, красота и дълголетие“ (Пълна практическа програма), която ще бъде  в началото само в електронен вид.

По-долу публикуваме части от нея:

КАКВО Е ФАСТИНГ И ПОДХОДЯЩ ЛИ Е ЗА ВСЕКИ?  ...continue reading