ПОМИСЛЕТЕ ВЪРХУ ТОВА…

 

Iliana_BookCover-210x300-1-210x300

Добре е да знаем, че относително малка част от ензимите се синтезира в организма, при което се изразходват собствените му енергийни и химични ресурси. Природата е определила за основен ензимен из­точник на човека суровата прясна храна, получена от незамърсена с изкуствени торове и пестициди почва. Всъщност, известната класи­фикация, която разделя храните на живи и мъртви, е в зави­симост от съдържанието или липсата на активни ензими в тях. Жива е биогенната (кълнове, мед) и биоактивна (плодове и зеленчуци) храна. За съжаление, обичайният начин на хранене днес е с промишлено получе­на или преработена, т.е. с мъртва храна, която не само не съдържа ензими, но изисква за усвояването й голям ензи­мен и енергиен разход. А преработе­ните (готвени, печени, пържени, консервирани и  др.) храни не съдържат активни ензими поради факта, че при температура над 55ºС активността на ензимите се преустановява.

Според  Dr. Victor Zeines: “Изследванията показват, че даже и при леко приготвяне на зеленчуците на пара ензимите се губят”. Пространно изследване в същия дух прави и  Dr. Paul Kouchakoff .

Човешкият организъм, обаче, разполага с индивидуален, но точно определен капацитет за поддържане на ензимния си резерв и го пренасочва според нуждите си за производство повече на храносмилателни или метаболитни ензими. В този смисъл, преработената храна ограничава възможностите на клетките да синтезират достатъчно количество метаболитни ензими и в резултат се затруднява правилното протичане на обменните процеси в тялото.

Този факт трябва правилно да се осмисли от всички ро­дители, отговорни за правилното хранене на децата си. Ко­гато даваме на децата си редовно готови, преработени храни, всъщност от ранна дет­ска възраст стимулираме предпочитание към такива храни и в клетките се задълбочава ензимен недостиг. Впоследствие той неизбежно се изявява като болестен симптом - алергия, диария или запек, гастрит, язва, артрит или кръвно заболяване. В ежедневна­та храна от най-ранна възраст трябва да се набляга на суровоядството и да се съблюдава правилно съотношение меж­ду протеини, въглехидрати и мазнини. Приемането на небалансирана храна, съдържаща излишък от протеини, също предизвиква ензимен преразход. Освен това, излишъкът от недобре преработени протеини се натрупва в черния дроб и/или бъбреците, в резултат на което организмът губи кал­ций. Настъпва компенсаторно извличане на калций от кос­тите и се създават условия за развитие на проблеми с костите (остеопороза, например).

В интерес на истината, съвре­менният човек, дори и ежедневно да практикува суровоядс­тво, вече няма шанс да набави с храната си достатъчно по брой и активност ензими, поради няколко причини. На първо място, това е намаляването на  хранителната стойност на почвите, което се изразява в ограниченото превръщането на неорганичните минерали в органични (т.е. усвоими от клетките), както и в лишаването на ензимите от техните основни помощници – кофакторите (например, витамини, минерали), което допълнително усложнява ензимния недостиг в човешките клетки. Втората причина, поради която ензимната недостатъчност се задълбочава, е свързана с ра­диацията, торенето и особено злоупотребата с пестициди. Преминалите с храната остатъци от пестициди и тежки метали (живак, олово) подчертано увреждат различни ензимни системи в тялото по същия начин, по който унищожават ензимните системи на инсектите.

ВАША ИЛИАНА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *